Artikel van Oliver Khouri

Vragen van iedereen is ook delen met iedereen

Premier Rutte zei in zijn geprezen videotoespraak “één ding is volstrekt duidelijk: we moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Ik reken op u.” Het volk gehoorzaamt en brengt een groot offer. Is het niet geestelijk dan is het wel financieel, is niet fysiek dan is het wel emotioneel. Daar bovenop komt ook nog de onrealistische en onuitvoerbare 1.5 meter samenleving die voor ons in het verschiet ligt. Allerijl wordt het volk, na jarenlang op de reservebank te hebben gezeten beloofd, dat het mee kan doen, mee kan denken en dat er naar haar (eindelijk) geluisterd gaat worden.

Wie op het volk bouwt, bouwt op modder zei Machiavelli. Hij zat er volledig naast.   Het is het volk die deze onzichtbare indringer aan het verslaan is.

Daarom als het volk zich conformeert aan het volgen van de regels van de Staat in crisistijd voor het nationaal belang, staatsveiligheid en de welvaart, dan moet de Staat na deze zware bevochten strijd zich ook conformeren aan de behoeften en verlangens van haar bevolking.

Maar ze moet zich vooral conformeren aan de hardwerkende en onderbetaalde zorgpersoneel die met man en macht en met gevaar voor eigen leven vechten tegen deze meedogenloze vijand. Het zorgpersoneel, waar zij en wij, onze hoop op hebben gevestigd voor het heropenen van onze samenleving en herstarten van onze economie.

Aan het begin van het jaar zei Kim Putters, directeur SCP in de Volkskrant, dat ‘we’ een nieuw sociaal contract nodig hebben. Putters beargumenteerde dat een omvattende aanpak nodig is om de scheidslijnen in onze samenleving te beteugelen want ons land staat stil zonder deze mensen.

De mensen waar Putters het over heeft zijn volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bijvoorbeeld de bouwvakker, buschauffeur, een leraar in het basisonderwijs en natuurlijk de verpleegkundige. Ze vormen samen ongeveer 70 procent van de beroepsbevolking. Zij zijn de motor van onze economie. Maar juist deze groep hebben volgens het onderzoekbureau van de Rabobank, 40 jaar lang amper hun inkomen zien groeien, terwijl zij jaar in jaar uit een grote bijdrage leveren aan de 2 a 3% jaarlijkse economische groei.

En zij zullen diegenen weer zijn waarop opnieuw beroep gedaan gaat worden om BV Nederland uit de aankomende recessie te trekken.

The Financial Times, normaliter niet de stem van het middensegment, stelde recent het nog stelliger: Regeringen moeten de arbeidsmarkten meer stabieler maken, hogere vermogensbelasting heffen en een actieve rol op zich nemen om toekomstige corona schokken als deze op te kunnen vangen. Dit klinkt als heiligschennis in de oren van de neoliberalen, maar dat zal dan wel.

Het is duidelijk dat het neoliberalisme haar ware aard heeft laten zien de afgelopen decennia ’s. Van meet af aan was het haar bedoeling geweest om revanche te nemen op arbeid in het voordeel van het kapitaal. Verhuld in illusies als het promoten van menselijke waardigheden en individualistische vrijheden hebben geresulteerd dat onze economie uitermate kwetsbaar is geworden. De middenklasse is verzwakt en gefrustreerd. De burger is uitgebuit en een koopwaar geworden. Het gat tussen rijk en arm is niet meer te overbruggen en de publieke sector is verkocht aan de hoogste bieder. Met dank aan Den Haag.

Dus wat gaat er gebeuren nadat corona verslagen is vraagt het volk zich af want een ding is duidelijk geworden: We kunnen op deze voet niet meer doorgaan.     

Kortom Premier Rutte laat dit historisch moment u niet voorbijgaan. Daar is het veel te kostbaar voor. Als uw woorden ‘Samen Sterk’ echt samen sterk betekenen laten we dan samen de zorg, het onderwijs en de publieke sector weer sterk maken. Geen flexibiliteit, maar stabiliteit. Geen tijdelijk contract maar een vast contract. Onbetaalbare naar betaalbare koopwoningen. Genoeg aanbod aan sociale en starterswoningen. Zorgpremies, energierekeningen, huurlasten en studieschulden niet omhoog maar omlaag. Verder mogen diegenen die jarenlang over de rug van anderen en het klimaat hebben geprofiteerd, voor bovengenoemde punten hun portemonnee opentrekken.

Laat het bloed, het zweet, de tranen en het offer van het zorgpersoneel en het volk het nieuwe zaad zijn voor een rechtvaardiger, eerlijker en schonere samenleving.

Keer het tij.

Nu rekenen wij op u.

 

Oliver Khouri