Artikel over burger pak je macht terug

Burger pak je macht terug

De regering van Nederland is er niet meer voor het gewone volk maar voor de grote bedrijven en investeerders. De burger staat niet meer voorop, maar de aandeelhouder. Hun belangen, hun programma’s, hun wensen gaan voor het volksbelang. De burger werkt keihard maar houdt weinig over en wat hij over houdt moet hij weer uitgeven aan belastingen en steeds hoger wordende prijzen. Door deze gang van zaken is de burger niet meer verbonden met zijn regering. Hij voelt zich buiten gesloten. Door deze afstand voelt hij zich niet meer geroepen, betrokken en verliest hij de interesse om mee te denken en te participeren bij het inrichten van de maatschappij. 

Het is de taak van de regering om naar haar burgers te luisteren.

De regering is aangesteld om de democratie te waarborgen en de burger te vertegenwoordigen. Wat voor zin heeft het om een democratie te zijn terwijl de burger niet wordt gehoord? Wat voor zin heeft het als je wordt opgedragen om te stemmen maar er vervolgens niets met je stem gebeurt? Waarom komt de door de burger gekozen regering niet op voor het belang van diegenen die haar op de troon heeft gezet? Waarom bezwijkt de regering elke keer weer onder druk van de grote jongens, de multinationals, de banken? Wat voor zin heeft het sociaal contract als de burger er niets voor terugkrijgt? Waarom blijft ze van de daken schreeuwen dat wij haar moeten blijven vertrouwen terwijl z ede burger in zijn hemd laat staan? Het volk wordt verraden en alles wordt in het voordeel van het grote geld besloten. Bedrijven en banken maken gigantische winsten. Dat mag, maar waarom betalen zij niet het gros van de rekeningen terwijl zij alle kansen krijgen en de wet aan hun zijde hebben?

Waarom blijven de huren, zorgverzekeringen, en energiekosten constant stijgen? Waarom worden studerende jongeren jarenlang opgezadeld met een schuld? Waar kan een starter nog een huis kopen? Hoe komt dat toch allemaal? Terwijl we in een tijd leven van globalisering, internet, technologisch vooruitgang? Terwijl we daarnaast ook nog sneller en efficiënter produceren dan ooit tevoren. Je zou denken dat alles juist goedkoper voor de gewone man zou moeten zijn, maar het tegenovergestelde is waar, alles wordt duurder en duurder. Deze problemen worden veroorzaakt doordat al decennia lang alles uit het sociale domein wordt weggetrokken en naar de markt wordt gebracht. Alles moet verhandeld worden en op alles moet verdiend worden. Dit allemaal onder het mom van individuele vrijheid en zelfontplooiing van de burger. Leuk voor de grote bedrijven en mensen die hiervan profiteren maar niet zo leuk voor de gewone, hardwerkende burger. Het zijn allemaal mooie verpakte ideeën om nog meer te verdienen over de rug van de burger die naast zijn steeds hoger wordende lasten ook veel belasting moeten betalen met als resultaat dat uiteindelijk bijna niks overhoudt. Het kenniscentrum van de Rabobank, Raboresearch concludeert dan het besteedbaar inkomen van huishoudens al bijna veertig jaar vrijwel stilstaat. De afgelopen veertig jaar zijn de lonen amper gestegen terwijl de economie een stijgende lijn laat zien. Volgens het Centraal plan bureau van statistiek (CBS) groeit de Nederlandse economie jaarlijks met 3 % en gaat het goed met de arbeidsmarkt. Dan verwacht je daar iets van terug te zien in het gemiddelde inkomen. Maar dat is niet het geval zegt het CBS. Dus als het geld van de gewone burger minder waard wordt, het goed gaat met arbeidsmarkt, de prijzen duurder worden, er goedkoper en efficiënter geproduceerd wordt, waar gaat al het geld en de winst dan naartoe?

De winsten die worden gemaakt vloeien niet terug naar de hardwerkende burger. Het is niet terug te lezen in zijn CAO of te lezen op zijn bankrekening. Nee, het verdwijnt in de kas van de regering en in de al uitpuilende zakken van de multinationals en banken. Over de rug van de natuur en het klimaat. Terwijl de motor achter de economie volgens het CBS de middeninkomens zijn. Als dat niet genoeg is snoept de overheid een deel van de burger af om haar staatschuld af te lossen. En wie kan dat allemaal betalen?  Als we niet oppassen praten we niet meer over een democratie maar een plutocratie, een regeringsvorm die de rijken alleen bedient.

Daarom:

Regering doe waarvoor je bent aangesteld. Kom op voor het belang van de hardwerkende burger. Zet hem op de eerste plaats. Luister naar hem. Bedien niet het grote geld. Zorg voor een gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving. Burger wordt wakker want de grond waarop je leeft wordt langzaam onder je voeten weggetrokken. Je houdt al minder over en de rekening is altijd voor jou. Je zit vast aan schulden en aan extern aangestuurd technologische snufjes. Als je nu niet ontwaakt zul je nooit ontwaken. Daarom ga weer participeren en mee regeren. Wordt politiek actief. Laat je stem horen. Verenig je. Burger, ontwaak! En pak je macht, regie over je leven en maatschappij weer terug.

 

Oliver Khouri