Schreeuw om nieuw leiderschap

Pornowebsites krijgen meer bezoekers dan Netflix, Twitter en Amazon samen. Een groot gedeelte van deze sites is gefinancierd door Goldman Sachs. Geen leider die opstaat en zich faliekant uitspreekt tegen de bank en de bevuiling van honderden miljoenen kinderen die dagelijks deze sites bezoeken. Hoe kan de leider van het machtigste land ter wereld omgaan met de waarheid alsof hij in een kleedkamer zit en een onderonsje heeft met zijn hockeyvrienden?

Waarom staat de topman van ING niet op en zegt resoluut: Ik wil niet 35 keer meer verdienen dan mijn collega's op de werkvloer, dat is niet fair, zij werken ook hard. 1.7 triljoen werd in 2016 uitgeven aan de wapenindustrie. Nergens een leider te bekennen die vroeg; hoe zit het met het geld voor de honger en armoede bestrijding dan? Opwarming van de aarde en niemand die de verantwoordelijkheid neemt om het probleem af te koelen. En dan de leider van een filmproductiebedrijf die zijn macht en actrices misbruikt alsof het bij zijn arbeidsvoorwaardenpakket hoort. De lijst van machtsmisbruik is onophoudelijk. Immoreel en laf leiderschap voert de boventoon. Leiders die eigenlijk geen leiders zijn. Waar is het leiderschap gebleven dat moraliteit, ethiek en integriteit als hoogste goed heeft? Leiderschap die dapper opstaat en zich uitspreekt tegen onderdrukking, maar voor gelijkheid strijdt. Het leiderschap dat begrijpt dat het geven van leiding een voorbeeldfunctie is en dat de koers van deze wereld erdoor wordt bepaald.
Natuurlijk zijn niet alle leiders slecht in hun vak. Menige leiders hebben een mooie visie voor een te gekke gadget, businessplan of economische hervorming van een land. Wat vele van deze leiders niet bieden is een visie op het leven zelf. Echt leiderschap moet mensen een langetermijnvisie geven die hun leven met betekenis doordrenkt. Een leven dat onmisbaar deel uitmaakt van het groter geheel. Een visie die leidt naar nieuw leven. Waarom zijn deze leiders nergens te bekennen? Dit komt omdat de leider van dit moment zijn ego centraal heeft staan. Hij heeft niet leren afrekenen met de kwalen waar elk normaal mens aan lijdt zoals zelfliefde, hebberigheid, angst, corruptie, ongeduld en zelfgenoegzaamheid. Hij is niet gestorven aan zichzelf en heeft niet gevochten en geleden in de woestijn voor zijn idealen. Zijn idealen zijn hem aangereikt en daarom is zijn vertrekpunt zichzelf. Het gaat om zijn glorie en zijn halleluja en niet het Amen, het heilige doel, het dienen van de ander dat oneindig maal groter is dan hem zelf. De opleidingsinstituten hebben hem volgestopt met kennis en data maar niet met diepte en wijsheid. Dat bijvoorbeeld de mens niet volmaakt is en daarom hij ook niet. En omdat elk mens onvolmaakt is, eist de mens wel dat zijn leider volmaakt is. Volmaaktheid niet in de zin van geen fouten mogen maken. Nee, volmaaktheid in de zin van puurheid en zuiverheid want alleen dan vertrouwt een mens zijn leven, kinderen en toekomst aan de leider toe. Vertrouwen is bewegen. Bewegingen en dus veranderingen kunnen alleen tot stand komen als een leider in staat is om in het hart van een mens te komen. Nelson Mandela zei ' als ik praat met iemand in zijn eigen taal dan kom ik in zijn hart. 'Zijn taal' is niets anders dan wat een mens wil in het leven. Het is de enige taal die we allemaal spreken zonder maar ook een woord ooit te hoeven leren. Het is de taal die brandt in het hart van de universele mens en zegt dat elk mens begrepen en gehoord wil worden. Het is de taal die praat over gegarandeerde vrijheid en rechtvaardigheid op welk plek dan ook. De vrijheid om te ontwikkelen en om jezelf te worden. Genieten van het leven in vrede, veiligheid en in harmonie met de natuur. 
Nederig leiderschap is als een herder die voor zijn kudde uitloopt en zijn schapen naar groene grazige weide, naar een nieuwe horizon leid. Hij beschermt de schapen tegen wolven. Als een schaap verdwaalt, riskeert hij zijn eigen leven om het terug te brengen naar de kudde. Hij kent zijn schapen en maakt geen onderscheid tussen hen, van welk ras ze ook zijn. De schapen volgen, gehoorzamen en vertrouwen hun herder omdat ze zijn stem kennen en hij hun taal spreekt. De weide is vol met onmetelijk veel hongerige schapen die met smart wachten op de leider die eindelijk opstaat en luidkeels uitschreeuwt 'Ik heb een droom dat op een dag..

  

Oliver Khouri